Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 - 2025

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

TRƯỜNG THCS HOÀNG NINH

                         

Số: 01/KH-THCSHN

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Nếnh, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN  2020 – 2025 

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch phát triển GD- ĐT 5 năm  2020- 2025;

Căn cứ vào tình hình kinh tế –xã hội của địa phương và đơn vị,

Trường Trung học cơ sở Hoàng Ninh xây dựng KH phát triển Giáo dục giai đoạn 2016- 2020 như sau:

I.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2016- 2020.

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

1.1  Đánh giá tình hình triển khai thực hiện

* Quy mô phát triển

 

Năm học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tổng số

Tăng (+);  giảm (-) so với năm trước

 

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

 

2015 - 2016

4

106

3

94

3

106

4

107

14

413

0

 

2016 - 2017

4

111

4

107

3

94

3

103

14

415

2

 

2017 - 2018

4

150

4

114

3

106

3

95

14

465

50

 

2018 - 2019

4

152

4

149

3

114

3

104

14

519

54

 

2019 - 2020

4

149

4

152

4

150

3

115

15

566

47

 

 

 Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đầu cấp: đạt tỷ lệ 100% so với học sinh hoàn thành chương trình tiểu học.

* Chất l­ượng giáo dục đào tạo toàn diện

- Hạnh kiểm: Nhà trường giáo dục học sinh theo năm điều Bác Hồ dạy, có ý thức động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc thực hiện các nội quy của trường lớp, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nếp sống văn minh, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học và gian dối trong kiểm tra thi cử.

- Học lực: Nhà trường đã chỉ đạo dạy đủ đúng chương trình. Triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh phong trào thi đua, tự làm đồ dùng thiết bị dạy học và sử dụng triệt để đồ dùng đã có. Xây dựng nề nếp và đổi mới phương pháp học tập, tích cực chủ động, sáng tạo,  năng lực tự học của học sinh, chú ý đến đối tượng học sinh kém, nâng cao chất lượng mũi nhọn trong nhà trường.

Tập thể CB-GV và HS tham gia tốt các phong trào, hội thi và đạt kết quả khá cao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Nhà trường tham mưu tốt về công tác xã hội hoá giáo dục.

1.2. Kết quả thực hiện các chủ trương, các cuộc vận động.

Nhà trường đã họp toàn thể hội đồng để phát động thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Mỗi CBGV trong nhà trường đều làm cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động và đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu.

Từ năm học 2016- 2017 đến năm học 2019- 2020,  Nhà trường đã triển khai tốt giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, đề ra nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử phổ biến tới học sinh, phụ huynh. Nhà trường đã làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ bằng cách tự học, tự rèn, đã mở các chuyên đề theo từng tổ, từng bộ môn, tích cực dự giờ thăm lớp, hội giảng, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết, nhất trí có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà trường đã triển khai tốt ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Trong  các năm học, sau mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng kịp thời cho giáo viên có thành tích đồng thời nhắc nhở những người chưa cố gắng trong công việc của mình.

1.3. Tình hình phát triển đội ngũ nhà giáo

 

Năm học

Tổng số

Trong đó

Trình độ đào tạo

CBQL

GV

NV

Th.sỹ

ĐH

TC

2015 - 2016

37

2

30

5

0

24

9

4

2016 - 2017

36

2

30

4

0

23

9

4

2017 - 2018

33

2

28

3

0

23

7

4

2018 - 2019

32

2

27

3

0

22

7

3

2019 - 2020

34

2

28

4

0

24

7

3

- Tập thể Cán bộ quản lý- GV- NV có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Việc tổ chức bồi d­ưỡng giáo viên được thực hiện th­ường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, giáo viên tự học, tự bồi d­ưỡng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm có ý thức phấn đấu để trở thành chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, lao động tiên tiến.

Kết quả:

 

Năm học

Chia ra

CSTĐ,GVTB

Giáo viên giỏi cấp tỉnh

Giáo viên  giỏi cấp huyện

Lao động tiên tiến

2015 - 2016

5

0

11

31

2016 - 2017

5

 1

 9

30

2017 - 2018

4

1

9

30

2018 - 2019

5

0

10 

 31

2019 - 2020

10

30 

1.4. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách và giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển Giáo dục.

- Trong các năm học nhà trường đều thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương. Thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT theo quy định, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Nhà trường làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, hỗ trợ quà cho 20/11 và Tết nguyên đán.

- Nhà trường tham gia tốt các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức.

- Việc sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản, có đủ các chứng từ đúng quy định.

- Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, công khai đầy đủ trước tập thể CB-GV-NV.

1.5. Đánh giá về việc tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Giáo dục.

- Công tác quản lý chỉ đạo kế hoạch: Nhà tr­ường xây dựng kế hoạch sát thực, cụ thể, chỉ đạo các bộ phận, đoàn thể, tổ CM  thực hiện một cách đồng bộ.

- Công tác chỉ đạo chuyên môn: Quản lý hồ sơ chuyên môn theo quy định, quản lý kế hoạch, nội dung giảng dạy của giáo viên.

- Công tác tham m­ưu: Tham m­ưu tốt với địa phương, PGD xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất cho nhà tr­ường. Đến tháng 5/2020, đã hoàn thiện xong cơ bản toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng chức năng mới.

- Công tác thi đua: Phát động phong trào thi đua theo kế hoạch. Mỗi đợt thi đua có nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Có  sơ kết tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời.

- Công tác xã hội hoá giáo dục: Làm cho mọi tổ chức, mọi gia đình cùng nhà trường chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.Thường xuyên kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc quản lý và giáo dục đạo đức, học tập cũng như các hoạt động khác của các em học sinh.

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học giai đoạn 2016- 2020

+ Diện tích đất của trường 5892m2, số HS: 646,  bình quân khoảng 9,12m2/ học sinh.

+ Phòng học: 17 phòng kiên cố.

+ Phòng học bộ môn: 6

 Nhà tr­ường có kế hoạch sắp xếp bố trí phòng bộ môn cho công tác dạy và học  khá tốt.

+ Bảo quản và sử dụng thiết bị: Có kế hoạch bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng tốt.

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng học bộ môn còn thiếu; nhiều trang thiết bị chưa đầy đủ, không chất lượng).

II.  XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GD GIAI ĐOẠN 2020- 2025

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ các nghị quyết của Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp về Giáo dục - Đào tạo và dự  báo tình hình phát triển giáo dục của địa phương trong giai đoạn tới,

Trường THCS Hoàng Ninh  xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục giai đoạn 2020- 2025 như sau:

           1. Các quan điểm trong xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

       Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

      Phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

            2. Căn cứ xây dựng kế hoạch

Căn cứ các văn bản của các cấp về đầu tư và phát triển cho GD: Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 ban hành Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình GDPT theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025;

 

Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 của Thủ tướng Chính phủ;

Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày 08/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025;

Thông tư số 13/2020/TT-GDĐT ngày 27/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TTGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;

Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

      Căn cứ vào tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất thiết bị trường học và đầu tư công giai đoạn 2020-2025 của UBND huyện Việt Yên về việc xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên giai đoạn 2016-2020;

        Căn cứ dự báo tình hình kinh tế- xã hội, tình hình phát triển giáo dục- đào tạo của  địa phương trong giai đoạn tới.

        3. Các nội dung chủ yếu của kế hoạch giai đoạn 2020- 2025

       Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, từng bước đưa giáo dục của xã Hoàng Ninh phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH xây dựng quê hương, là đơn vị phát triển giáo dục toàn diện.

        3.1. Mục tiêu chung

        Củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS đúng độ tuổi theo đúng tiến độ của cấp trên đề ra.

        Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà một cách thực chất.

        Đẩy mạnh việc dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

        Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia tháng 11/2020.

          Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục góp phần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục.

3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

          * Quy mô

          Hàng năm huy động 100% số học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6

          Củng cố vững chắc kết quả PCGD THCS.

          50% học sinh được học tin học và 100% ngoại ngữ.

          100% học sinh xét công nhận TN THCS .

 

Năm học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tổng số

Tăng (+);  giảm (-) so với năm trước

 

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

Lớp

Học sinh

 

2020 - 2021

5

188

4

151

4

151

4

150

17

640

74

 

2021 - 2022

5

178

5

188

4

151

4

151

18

668

28

 

2022 - 2023

4

170

5

178

5

188

4

151

18

687

19

 

2023 - 2024

7

273

4

170

5

178

5

188

21

809

122

 

2024 - 2025

6

226

7

273

4

170

5

178

22

847

38

 

 

* Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

        Tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất trong nhà trường. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, vững chắc cho học sinh, đặc biệt chú ý tới chất lượng đạo đức, hiểu biết cuộc sống và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh. Nâng cao chất lượng văn hoá ở các bộ môn.

Cụ thể:

Hạnh kiểm (Loại Khá, Tốt: đạt 95%, loại TB: đạt 5%)

          Học lực ( loại Khá, Giỏi: 60%; loại TB: 35%).

         Duy trì tốt sĩ số: Tỉ lệ bỏ học dưới 1%.

          Lưu ban sau khi thi lại: 0,5%.

          * Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

        Xây dựng đội ngũ CB- GV- NV đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn khá giỏi, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết gắn bó với nhà trường, hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

       Năng lực chuyên môn của đội ngũ CBQL, giáo viên được đánh giá khá giỏi trên 90%. Trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%.  Đạt 100% giáo viên sử dụng thành thạo vi tính, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

3.3. Cơ sở vật chất

        Phòng học phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ dạy, học đầy đủ.

        Các phòng tin học, thí nghiệm thực hành, chức năng được trang bị  nâng cấp theo hướng ngày càng hiện đại.

        Xây dựng môi trường sư phạm xanh- sạch- đẹp

        3.4. Về lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2020- 2025

        Nhà trường tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng  thị trấn Nếnh về việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Cụ thể:

        - Mở rộng  thêm diện tích đất 4000m2.

        - Xây dựng khu sân tập TDTT: Bóng rổ, bóng chuyền, bể bơi,...

3.5. Các biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch

          Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của  các cấp Đảng uỷ, chính quyền, các tổ chức xã hội và nhân dân chăm lo đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT, coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu.

          Tiếp tục cải tiến, đổi mối mạnh mẽ công tác quản lý GD.

          Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về phát triển GD. Chuẩn bịtốt các điều kiện về CSVC, đội ngũ và các điều kiện khác cho thựchiện Chương trình GDPT năm 2018.

          Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD, đảm bảo chất lượng thực chất và nâng cao chất lượng GD toàn diện.

          Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục.

          Tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng trong nhà trường. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai trong trường học.

          Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó…Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh. 

          Tham mưu xây dựng và nâng cấp các phòng học bộ môn, xây mới thêm phòng học bộ môn và phòng đa chức năng.

         Xây dựng cơ chế tài chính   tự chủ , công khai minh bạch các nguồn thu, chi.

          * Các biện pháp hành chính để hoàn thành kế hoạch

          - Về quy mô phát triển trường lớp

          - Làm tốt công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng để phụ huynh học sinh hiểu và hưởng ứng tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

  - Nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường kỷ cương nề nếp trong hoạt động dạy- học. Đẩy mạnh hoạt động các đoàn thể, bộ phận, tổ chuyên môn.

  - Có kế hoạch chuẩn bị  tốt mọi điều kiện về CSVC.

  * Công tác phổ cập giáo dục

- Giữ vững phổ cập trung học cơ sở, bổ sung kịp thời các số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, báo cáo kịp thời theo quy định.

- Kết hợp với địa phương để vận động học sinh bỏ học đến trường.

* Công tác bồi dưỡng bố trí sắp xếp đội ngũ

Bố trí, sắp xếp giáo viên đúng chuyên môn, đồng đều giữa các bộ môn và phù hợp với khả năng của từng cán bộ- giáo viên- nhân viên.

Tạo điều kiện cho các   giáo viên đi học nâng chuẩn.

Tuyên truyền, khuyến khích các giáo viên phát huy hết vai trò của mình trong công tác giảng dạy và giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc chương trình, tự bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội giảng ở trường để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Tổ chức có hiệu quả đổi mới sinh hoạt CM theo hướng NCBH.

            Động viên cán bộ giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

 Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng, xây dựng được lực lượng cốt cán trong mọi hoạt động.

Thường xuyên rèn luyện đội tuyển thể dục thể thao để nâng cao chất lượng các hoạt động TDTT do nhà trường, Phòng GD tổ chức.

  Coi trọng các hoạt động của đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, đoàn đội, tổ chuyên môn, tổ chức Đảng...).

          Phát động phong trào thi đua khuyến khích động viên cán bộ giáo viên, học sinh có thành tích trong dạy- học

          Tăng cường công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, tài chính công khai, dân chủ, đánh giá công bằng.

* Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tham mưu với Đảng uỷ, UBND, Phòng GD đầu tư mở rộng diện tích đất trường, mua sắm xây dựng trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.  Xây dựng nhà trường khang trang, đảm bảo môi trường An toàn-  Xanh- Sạch - Đẹp .

* Công tác xã hội hoá giáo dục

 Kết hợp UBND thị trấn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các lực lượng xã hội đối với công tác giáo dục, tạo thêm cơ sở vật chất, cùng nhà trường nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục.

          Kết hợp với địa phương, duy trì TTHTCĐ để hoạt động tốt, thiết thực.

* Công tác quản lý chỉ đạo

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

          - Thực hiện đúng nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức.

- Quản lí tốt việc dạy và học  theo đúng nề nếp, quy chế.

- Tập thể CB- GV- NV đoàn kết nhất trí, cùng kết hợp để hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.

          - Kết hợp với công đoàn chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng kịp thời phù hợp.

- Làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo để chỉ đạo, giúp đỡ, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

3.6.  Những đề nghị với các cấp lãnh đạo

- Đối với UBND thị trấn Nếnh: Đầu tư  kinh phí mở rộng thêm diện tích đất, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học cho nhà trường.

- Phòng GD:

+ Tăng cường CSVC, bổ sung trang thiết bị phòng chức năng, phòng học bộ môn.

+ Bổ sung nhân viên văn phòng, thiết bị, thư viện./.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Việt Yên;

- UBND ttr;

- Lưu: VT.

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PGD

Tác giả: BGH
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 47
Tháng 07 : 900
Năm 2021 : 11.069