Công tác chuẩn bị dọn dẹp cho khu cách ly tại trường THCS Hoàng Ninh