GIỚI THIỆU CHUNG

- Mô hình hoạt động: Trường đạt chất lượng theo quy định tại điều lệ trường trung học.

- Đội ngũ cán bộ GV-NV: Tổng số CB, GV, NV nhà trường có 33 đồng chí. Trong đó Cán bộ quản lý 02 (ĐH: 2); Giáo viên 28 (ĐH: 25; CĐ: 3); Nhân viên hành chính 3 (TC: 3).

- Quá trình thành lập và phát triển: Trường THCS Hoàng Ninh được thành lập từ năm 1963, lúc ấy trường mang tên Trường cấp 2 Hòa Bình. Năm 1978, trường được sát nhập chung cấp 1,2 và được chia tách thành 2 trường: Trường  PTCS Hoàng Ninh1, Trường PTCS Hoàng Ninh 2. Từ  năm 1991 đến năm 2002, sát nhập 2 trường Hoàng Ninh1 và Hoàng Ninh 2 thành thành trường phổ thông cơ sở Hoàng Ninh. Năm 2003, tách thành 2 trường: THCS Hoàng Ninh và THCS Nếnh. Trải qua 54 năm trưởng thành và phát triển, Trường THCS Hoàng Ninh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quê hương và đất nước. Trường có nhiều thầy cô giáo giỏi, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã gặt hái được nhiều thành tích, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Năm học 2015-2016, trường được UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào giáo dục và được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

 

 

 

 

Địa chỉ:  Hoàng Mai 1 - Thị trấn Nếnh - Việt Yên - Bắc Giang

Email:  c2hoangninh.vy@bacgiang.edu.vn

Điện thoại: 02043866010